Kallelse Vårårsmöte (Årsredovisning)

Publiceringsdatum: 31 mars 2023
  • Tid: Torsdagen den 27 april 2023 klockan 19:00
  • Plats: Föreningshuset, Vissefjärda

Agenda enligt stadgarna.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan mötet.

// Styrelsen