Styrelse Emmaboda GK

Göran Persson

Ordförande
070-311 74 77
gpersson@telia.com

Per Wallin

Vice ordförande
070-632 03 38
wallin.udden@gmail.com

Lennart Kegert

Sekreterare
070-664 50 60
lennart@kegert.com

Joel Sandström
Ledamot 076-767 97 26

Mattias Claesson

Ledamot
070-512 99 63
mattias-claesson@telia.com

Sven-Erik Karlsson

Ledamot
0471-503 67
svek@swipnet.se

Stefan Svensson

Ledamot
070-665 05 90
stefan51@outlook.com

Yvonne Nyström

Suppleant

Torbjörn Carlsnäs

Revisor
0470-74 90 99
tcarlsnas@deloitte.se

Christer Fransson

Valberedning
070-839 34 89
franssonsbil@telia.com

Vakant

Valberedning

Styrelsens uppgifter

  • Att tillse att för klubben bindande regler iakttas.
  • Att förbereda årsmöten.
  • Att verkställa av årsmötet fattade beslut.
  • Att planera, leda och fördela arbetet inom klubben.
  • Att ansvara för utarbetande av klubbens verksamhetsplan.
  • Att ansvara för och förvalta klubbens medel.