Banguide & Slope på Emmaboda GK

Banguide

Klicka på flikarna för att läsa mer om respektive hål.

Försök komma så långt fram i böjen som möjligt, det underlätta inspelet till green. Gå inte för nära vänsterkanten.

Rakt på, inga konstigheter.

Efter korridoren är fairway bred. Bästa läge är långt fram till vänster.

Slå bollen långt fram i doglegen för att kunna spela in på andraslaget.

Slå bollen så långt som möjligt till vänster i spelriktningen för att få ett lättare inspel på andraslaget.

Sikta mot ”V”-tecknet. Var uppmärksam på ett odlingsröse drygt 30 meter framför greenkant. OBS! Se till att framförvarande parti har lämnat green innan Ni slår Ert andarslag. Invänta klockringning.

Kan du slå bollen över den lilla kullen till höger om stenmuren, gör det. Om inte, håll ut lite till höger så blir andraslaget lite lättare men lite längre.

Här är det raka spåret som gäller.

Sikta aningen över bunkern eller strax vänster om den. Var försiktig, out off bounds längs hela högersidan.

Out till vänster längs stenmuren. Du är välkommen att leta boll på drivingrangen. OBS! Gör de som slår på rangen uppmärksamma på att du går ut och letar.

Här är det raka spåret som gäller. Se upp för bunkrarna som vaktar till höger och vänster om green.

Gå så nära vattnet du vågar så får du ett kortare och lättare andraslag.

Håll Dig gärna i vänstra kanten av fairway på utslaget för att få en rakare väg in mot green.

Akta dig för att gå för långt ut till höger. Här är lätt att lägga många slag.

Sikta mot björken långt fram. OBS! Se till att framförvarande parti inte befinner sig nere i svackan. Vänta tills Ni ser att de är på väg upp mot green.

Raka vägen, kanske hålla lite till vänster om du inte landar bollen på green, den kan annars lätt studsa ner i vattnet.

Håll första och andraslaget till höger på fairway för att underlätta inspelet.

Lägg dig rätt långt ut till höger nästan framme vid bunkern. Men var försiktig, slår du för långt ligger bollen i bunkern.

Räkna ut din slope