Historik Emmaboda Golfklubb

Anrika Björketorp

Björketorp som det område heter där golfbanan ligger omnämns i skrifter redan år 1571. Det var nämligen då som Johan III residerade på Kalmar Slott. För att förbättra inkomsterna för kyrkoherden i Vissefjärda upplät kungen genom ett brev hämmanet Björketorp i Kongadelen av socknen. Genom ett nytt brev år 1586 lades Björketorp ”till evärdeliga tider” som stomhemman under prästgården.

I Björketorp har det under årens lopp funnits ett flertal torpställen där det har bott personer som både har jobbat åt kyrkan men också brukat jorden för egen del med allt vad detta innebar. Här finns platser som kallades Krokgärdet, Prästgårdsgärdet, Sjölyckan, Övre träan, Prostens badplats, Hästhagen, Kalvhagen med mera.

Ett av dessa torpställen är klubbens nuvarande restaurang och klubbhus. Denna byggnad låg tidigare vid greenen på hål 5 och flyttades till sin nuvarande plats 1919.

Marken där golfbanan ligger brukades av arrendatorn fram till och med 1976. Därefter erhöll klubben dispositionsrätt över Björketorp av Vissefjärda Intresseförening som arrenderade området av Växjö Stift.

År 2002 köpte klubben 52 hektar mark av Växjö stift och är sedan dess ägare av mark och byggnader.

Viktiga årtal i Emmaboda Golfklubbs historia

1976

Den 29 juni bildas den ideella föreningen Emmaboda Golfklubb.

1977

Väljs Emmaboda Golfklubb in i Svenska Golfförbundet.

1982

Byggs klubbens första nio golfhål.

1992

Invigs klubbens 18-håls golfbana.

1995

Erhåller golfbanan slopevärde.

2002

Köper klubben 52 ha mark där golfbanan ligger av Växjö stift.

2005

Blir klubben Miljödiplomerade enligt Svenska Golfförbundets kriterier.

2005

Blir klubben en Silvercertifierad junioranläggning.

2007

Bildas driftsbolaget Golftriangeln AB

2010

En stugby bestående av tre parhus byggs.

2016

Bildades Björketorp Drift AB.

2017

Byggs en golfstudio och det görs en ombyggnad av omklädningsrum, kansli och shop. Hela området handikappanpassas.

2018

Byggs Restaurangen till med ett frys/kylrum och en större altan.

2019

Påbörjas en utbyggnad av dammarna på banan och ett teknikhus byggs så klubben kan koppla in och rena avloppsvattnet från Vissefjärda reningsverk och använda det renade vattnet till bevattning av banan.

2020

Bygger klubben en 9-håls korthålsbana som beräknas vara klar 2023.

2021

Anläggs en ny väg till gul tee på hål 16 på vänster sida om 15:e green.