Kommittéer

Verksamheten sköts genom kommittéerna

En stor del av klubbens verksamhet sköts genom de olika kommittéerna. Här hittar ni information angående våra kommittéer, dess verksamhet och aktiviteter. I sina respektive verksamheter har kommittéerna en samverkan med medlemmarna, styrelsen, klubbens personal samt klubbens PRO och krögare.

Styrelsen för Emmaboda Golfklubb vill framföra ett stort tack till alla ideellt arbetande i klubben! Vill du hjälpa till i en kommitté eller med något annat inom klubben? Kontakta kansliet eller någon i styrelsen.

Våra kommittéer

Emmaboda GK

Bankommittén

Emmaboda GK

Damkommittén

Emmaboda GK

Paragolfkommittén

Emmaboda GK

Junior- / Elitkommittén

Emmaboda Golfklubb

Marknadskommittén

Emmaboda Golfklubb

Medlemskommittén

Emmaboda Golfklubb

Seniorkommittén

Emmaboda Golfklubb

Tävlings- / Handicapkommittén

Emmaboda Golfklubb

Utbildningskommittén