Vårårsmöte

Publiceringsdatum: 24 mars 2024

EMMABODA GK

Kallelse

VÅRÅRSMÖTE

(Årsredovisning)

Torsdag den 25 april 2024 kl. 19.00 

Föreningshuset, Vissefjärda

Agenda enligt stadgarna

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan mötet

.

Möteshandlingar kommer att finns tillgängliga ca 1 vecka före mötet i kansliet.

Styrelsen