Bankommittén

Ansvar

Att tillsammans med banpersonalen planera, och utveckla banans kvalité och layout.

Att vara banpersonalen behjälplig i den ekonomiska planeringen av inköp och investeringar till banan.

Att agera bollplank när det gäller utveckling och skötsel av banan.

Att hjälpa banpersonalen samt kunna avlasta dessa vid speciella arbeten.

Kontakt

Göran Persson

Sven Petersson

Lars Nilsson

Bo Gustafsson

Sune Håkansson

Ivan Tång

Tobias Vigertsson (adjungerad)

Farid Guedra (adjungerad)

Våra kommittéer

Emmaboda GK

Bankommittén

Emmaboda GK

Damkommittén

Emmaboda GK

Paragolfkommittén

Emmaboda GK

Junior- / Elitkommittén

Emmaboda Golfklubb

Marknadskommittén

Emmaboda Golfklubb

Medlemskommittén

Emmaboda Golfklubb

Seniorkommittén

Emmaboda Golfklubb

Tävlings- / Handicapkommittén

Emmaboda Golfklubb

Utbildningskommittén