Utbildningskommittén

Ansvar

Utbildningsverksamheten.

Nybörjarverksamheten.

Verksamhetsplan

Teoriutbildning för nya golfare och omhändertagande efter utbildningen.

Anordna regelkurser med Regelboken 2019.

Hjälpa till vid klubbens Golfens Dag för att fånga upp nya medlemmar.

Kontakt

Annelie Arlefors
0455-960 30

Gunihild Hagström
0471-336 09

Örjan Hagström
0471-336 09

Irene Rosen-Lindholm
070-316 94 52

Farid Guedra (adjungerad)
0471-206 37

Våra kommittéer

Emmaboda GK

Bankommittén

Emmaboda GK

Damkommittén

Emmaboda GK

Paragolfkommittén

Emmaboda GK

Junior- / Elitkommittén

Emmaboda Golfklubb

Marknadskommittén

Emmaboda Golfklubb

Medlemskommittén

Emmaboda Golfklubb

Seniorkommittén

Emmaboda Golfklubb

Tävlings- / Handicapkommittén

Emmaboda Golfklubb

Utbildningskommittén