Enkät 2023

Publiceringsdatum: 18 december 2023

Enkät 2023

Resultatet av enkätundersökningen från våra medlemmar är nu analyserad och genomgången med styrelsen och representanter från våra kommittéer och klubbfunktionärer. Enkäten skickades ut till 414 medlemmar och 138 svarade (33 %). Vi hade önskat att flera hade svarat och som har ett intresse av att driva utvecklingen vidare av vår klubb. Enkäten har ett allmänt mått som mäter lojalitet och kundnöjdhet (ambassadörspoäng). Resultatet av undersökningen visar att vi har arbetat med rätt saker då vi har höjt ambassadörspoängen från 49 till 59, dvs en ökning med 20 % och EmGK ligger 18 enheter (43 %) bättre än snittet för svenska golfklubbar.

 Enkäten 2022 talade sitt tydliga krav på akuta åtgärder på banan samt vårt klubbliv. Det som främst visas i årets enkät är att medlemmarna har värdesatt de mängder av åtgärder och arbetet vi har lagt ned på banan och som påpekades 2022. Banan har fått ett gott betyg men vi är inte nöjda här. Vad gäller klubbliv så har tävlingskommittén flyttat tävlingar från förmiddagstid över helger till spel för medlemmarna vilket har bidragit till ett lyft av resultatet. 

Enkäten mäter 10 olika serviceområden inom klubben som visas i nedanstående diagram samt i jämförelse med snittet för övriga svenska golfklubbar (national Benchmark). Vår klubb ligger över snittet på alla mätpunkter i undersökningen. Vi kommer inte vara nöjda med att vi har höjt oss på alla områden utan 2023 blir fortsatt hårt arbete med att utveckla verksamheten med de begränsade resurser vi förfogar över. 

Vi hoppas på Din hjälp att lämna Dina synpunkter även i nästa års enkät som underlag för klubbens utveckling.

Emmaboda GK 

Medlemskommitteen

pastedGraphic.png