Föreningsmiljonen

Publiceringsdatum: 15 januari 2024

Klubben har fått ta del av Sparbanken Ekens föreningsmiljon för att utföra energisparande åtgärder såsom utbyte av befintlig belysning  i verkstad och maskinhall till LED-belysning.