Höstmöte (Årsmöte och Budgetmöte)

Publiceringsdatum: 29 oktober 2023

               

EMMABODA GK

Kallelse

HÖSTMÖTE

(Årsmöte och Budgetmöte)

Onsdag 29 november 2023 kl. 19.00

Föreningshuset Vissefjärda

Agenda enligt stadgarna

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan mötet

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på kansliet 

ca 1 vecka innan mötet.

Styrelsen