Provisoriska tee och greener

Publiceringsdatum: 31 oktober 2023

Banan är öppen för spel men fr o m fredagen den 3 november

är det PROVISORISKA TEE OCH GREENER som gäller.